ПОСЛУГИ

       Екологічний аудит

       Охорона атмосфери

  • Оцінка впливу на навколишнє середовище;
  • Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  • Паспорт на пилогазоочисну установку.

       Охорона вод

  • Дозвіл на спеціальне водокористування;
  • Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води.

       Поводження з відходами

  • Декларація про відходи;
  • Інвентаризація і паспортизація джерел утворення відходів виробництва і споживання;
  • Дозвіл на розміщення відходів;
  • Реєстрові карти об’єктів утворення та видалення відходів.