Реєстрові карти об’єктів утворення та видалення відходів

       На підставі Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №41 від 17.02.1999 року «Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання» власники об’єктів утворення та/або утилізації відходів мають складати реєстрові карти. Реєстрова карта складається за матеріалами інвентаризації ОУВ чи ООУВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибутково-видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.