ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

       Декларація про відходи
Для дотримання законодавства в сфері поводження з відходами суб’єкти господарювання, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи. Порядок розроблення та погодження Декларації регламентується Постановою Кабінету міністрів України від 18.02.2016 року №118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»

       Інвентаризація і паспортизація джерел утворення відходів виробництва і споживання
Даний проект містить інформацію про утворення та рух відходів, їх ідентифікація, класифікація відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 «Класифікатор відходів» та відомчої нормативно – технічної документації, визначення небезпечних властивостей впливу на довкілля та здоров’я людини, розробка оптимальних шляхів поводження з ними та вдосконалення системи поводження з відходами на підприємстві.