ОХОРОНА АТМОСФЕРИ

      Оцінка впливу на навколишнє середовище
Згідно п.4 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року забороняється розпочинати провадження планової діяльності, визначеної частинами 2 та 3 цього закону, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планової діяльності.

      Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Завданням інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно «Інструкція про зміст та порядок складання звіту про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підприємстві. Затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 р. № 7»:

  • Виявлення джерел утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
  • Визначення кількісних і якісних характеристик джерел утворення забруднюючих речовин на основі прямих вимірювань, проектних даних або даних технологічного регламенту;
  • визначення основних параметрів джерел викидів забруднюючих речовин (висота, діаметр, швидкість, витрата і температура газоповітряної суміші на виході);
  • При наявності пилогазоочисного обладнання визначення його характеристик, технічного стану, ефективності роботи, параметрів газоповітряної суміші;
  • Визначення потужності викиду (г/с і т/рік) по кожному джерелу викидів забруднюючих речовин на основі прямих вимірювань, розрахункових методів, проектних даних або даних технологічного регламенту.

Дані, отримані в результаті проведення інвентаризації джерел викидів, служать для статистичної звітності підприємства за відповідними формами. Ці данні є вихідним матеріалом для проведення оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної та житлової зони, служать для розробки нормативів гранично припустимих викидів, а також плану заходів щодо досягнення встановлених нормативів гранично припустимих викидів при перевищенні гранично-допустимих концентрацій (ГДК) на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ).

    Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
На підставі статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 року викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися тільки після отримання дозволу, що розробляється відповідно до Наказу Мінприроди № 108 від 09.03.2006 р. про затвердження інструкції «Про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців».

     Паспорт на пилогазоочисну установку
Фізичні або юридичні особи, які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переобразують, експлуатують газоочисні установки, на виконання Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №52 від 06.02.3009 року «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу» зобов’язані розробити та погодити паспорта ГОУ.