ЕКОЛОГІЯ ТА ЛЮДИ

      З кожним кроком розвитку науково-технічного прогресу постійно зростає навантаження на навколишнє середовище. Починаючи з ХІХ століття, коли людство зробило великий стрибок у розвитку науки і техніки, негативний вплив на всі сфери природного середовища став зростати в геометричній прогресії. Цілі і результати були спрямовані на отримання нових і якісних видів продукції, не зважаючи на те, що в результаті утворюються доволі небезпечні побічні продукти. Існуючі на той час заводи і фабрики викидали в атмосферу, скидали у водні об’єкти, нагромаджували на землі величезні обсяги забруднюючих речовин і матеріалів. Людина впевнилась в тому, що вона є вищою ланкою. Але природа не змусила довго чекати своєї відповіді на таку зухвалу і безвідповідальну людську поведінку. Перші прояви гніву проявилися в кислотних дощах і отруйних смогах. Після переоцінки наслідків і причин науковий світ буд приголомшений тим, як бездумно і неграмотно людина повелася. І тоді в області охорони навколишнього природного середовища розпочали свою роботу цілі дослідні інститути, які розробляли програми і стратегії захисту біосфери. Сьогодні Європа, з якою все і почалося, запровадила низку законів і програм, які жорстко нормують і контролюють любий вплив виробництва на всі сфери навколишнього середовища. Європейські країни чітко контролюють екологічну якість продукції, що заводиться на їхню територію.

      На даному етапі свого розвитку Україна вибрала шлях співпраці з країнами Європи. Тому однією з головніших задач нашої держави – є інтеграція українського екологічного законодавства з європейським. Зараз це зробити доволі важко, тому що українськи норми є більш м’які в порівнянні з європейськими, відсутня чітка система контролю і моніторингу. Але якщо ми хочемо вивести свою продукцію на європейський рівень і ринок, нам необхідно налагоджувати працю і йти в перед до екологічно чистої продукції. А почати можна з простого: впровадити на своєму підприємстві чітку роботу по охороні навколишнього середовища і розробити всі необхідні документи, щоб чітко контролювати всі екологічні питання і запобігати можливим ризикам. Всі великі справи починаються з малого!